Valná hromada za rok 2021

Valnou hromadu za rok 2021 budeme konečně moci uspořádat naživo. Bude se konat v sobotu 23.4. od 9:00 v sokolovně v Holicích.

Valná hromada proběhne za účasti delegovaných členů naší jednoty.

Program

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Volba zapisovatele, ověřovatele, mandátové, návrhové a volební komise
 4. Kontrola usnesení z valné hromady 2019 a valné hromady 2020
 5. Zhodnocení činnosti za rok 2021 (nohejbal, atletika, všestrannost)
 6. Schválení účetní závěrky za rok 2021
 7. Plán činnosti na rok 2022
 8. Návrh rozpočtu na rok 2022
 9. Volba starosty, jednatele, místostarosty a kontrolní komise jednoty
 10. Volba členů výboru
 11. Diskuse
 12. Závěr

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

X