O nás

O HISTORII SOKOLOVNY

Sokolovna v Holicích je budova postavená v roce 1913 podle plánů architekta Otakara Novotného v duchu geometrické moderny. 

Ten navrhl pro holickou sokolskou jednotu kromě budovy i vybavení její klubovny. Silná místní obec sokolská počala uvažovat o výstavbě vlastního domu již v roce 1905, kdy zakoupila potřebné pozemky. První návrh z roku 1908 se skládal z tělocvičny, přednáškového a divadelního sálu a veřejných lázní. U druhé verze projektu z let 1910–1911 bylo zachováno dispoziční řešení, ale byla zredukována dekorativnost. Plášť budovy byl navržen z režného zdiva.

Základní kámen byl položen v srpnu 1912. Projekt ale z finančních důvodů nebyl realizován v plném rozsahu. Slavnostní otevření se konalo při župním sokolském sletu v srpnu 1913. Hypotéku jednota splácela ještě dalších 23 let, až do roku 1936. Budova ve svém počátku sloužila i jako kulturně-společenské středisko. Za druhé světové války zmizel z průčelí budovy velký sokol. Po válce, v letech 1949 až 1956 sloužila sokolovna holickým občanům hlavně jako kino.

Na počátku 21. století patří výhradně tělovýchově a sportu pro místní školy a kluby.

X