Historie sokolského parku

Sokolský park vznikl na místě bývalého fotbalového hřiště. Později hde měla stát druhá, bohužel nedostavěná část holické sokolovny. Vzniklý park byl později pojmenován po spoluzakladateli Sokolského hnutí Jindřichu Fügnerovi.

Už 6. května 1912 bylo schváleno vykoupit pozemky mezi chlapeckou školou a těmito Fügnerovými sady k zřízení spojovací ulice – dnešní Růžičkova ulice (ta byla pojmenována po holickém obchodníkovi a velkém mecenáši města).

Dne 24. září 1922 navštívil Holice T. G. Masaryk s dalšími předními představiteli českého státu. Po uvítání na náměstí, prohlídce radnice a sokolovny, promluvil prezident právě ve Fügnerových sadech k shromážděným občanům. V sokolském parku dodnes připomíná projev prezidenta pamětní kámen umístěný v místě jeho projevu.

 

T. G. Masaryk hovoří k holickým obyvatelům

Dne 27. května 2003 byl někdejším prezidentem Václavem Klausem slavnostně odhalen nový pomník připomínající tuto událost. Bronzový reliéf vytvořil holický rodák ak. sochař Jan Holinka. O pomník se zasloužil Dr. Vladimír Křepelka. Celý pomník vysvětil arcibiskup Karel Otčenášek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

X