Další vylepšení v sokolovně

Ani letos jsme nezaháleli a po loňské, velmi zdařilé rekonstrukci šaten, nových sprch a sociálních zařízení, jsme v sokolovně provedli několik dalších úprav.

První, která vás upoutá, je hned u vchodu. Kompletní renovace historického portálu z dubového dřeva, včetně revitalizace původního kování. Nové zasklení a nasvícení mu dalo zcela jinou jiskru. To vše díky finančním prostředkům Ministerstva kultury.

Další částí, která dostala nový kabát je výborovna. Jedná se o historickou místnost s původním nábytkem. Místnost byla doplněna o zcela nové prvky tak, že ji lze nyní využít i k dalším účelům. Jako jsou školení, workshopy, vzdělávací akce, schůze spolků, různé oslavy, firemní večírky nebo výstavy. 

Kapacita je přibližně 30 osob, k dispozici je plátno s dataprojektorem, audiosystém nebo fliochart. 

Občerstvení dle přání je možné zajistit v našem Café Zemánek. Tato realizace byla podpořena z dotace Města Holice a Státního zemědělského intervenčního fondu.

Pokud budete chtít některou ze svých akcí uspořádat právě v těchto prostorech, rezervujte si termín na urbankova@sokolholice.cz.

V neposlední řadě musíme zmínit novou vodovodní přípojku. Sokolovna je také konečně připojena na veřejnou kanalizaci. Je to další úkol v rámci její postupné rekonstrukci, který si můžeme odškrtnout. 

Děkujeme Pardubickému kraji, jehož finanční podpora pokryla významnou část nákladů.

Vodovodní přípojka byla realizována za přispění Pardubického kraje.

Výborovna byla opravena finančními prostředky získanými od Města Holice a Státního zemědělského intervenčního fondu.

Vstupní dveře do sokolovny byly renovovány za finanční podpory Ministerstva kultury

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

X