Sokolská všestrannost

Cvičíme každou středu od 14:30 do 15:30 v sokolovně. 

Pracujeme s dětmi z 1. – 5. tříd. Základem tohoto cvičení je všestranná pohybová průprava, která se prolíná se základy gymnastiky. S dětmi také cvičíme i na klasickém sportovním nářadí – švédská bedna, kruhy, hrazda. Do hodin jsou zařazovány i moderní prvky pohybových aktivit.

Chcete vaše dítě na sokolskou všestrannost přihlásit? Napište nám na e-mail sokol@sokolholice.cz

V e-mailu uveďte jméno dítěte, ročník narození a kontakt na vás.

X