Softball

Po mnoha letech se v Holicích znovu začal hrát softball v roce 2017. Jeho historie v Holicích začala už v roce 1987, kdy desítky hráčů a hráček (dětí i dospělích) odehrály na hřišti na Starých Holicích mnoho zápasů a turnajů, na které přijížděly desítky družstev z celé republiky. Tyto báječné softballové roky si hráči užívali až do roku 2002.

Nyní má softballový oddíl družstvo dospělých.

Softball je pálkovací sport pro každého. Hrát ho mohou malé děti a následně mohou s aktivním softballem pokračovat až do veteránské kategorie. Ve hře stojí proti sobě 2 týmy po devíti hráčích. Mužstva se střídají v útoku a v obraně.  Útočící hráč se snaží pálkou zasáhnout míč, který nadhodí nadhazovač. Cílem hry je, aby pálkař odpálil míč a oběhl všechny 4 mety, aniž by byl vyautován. Za úspěšný doběh všech 4 met získává tým 1  bod. Vyhrává tým s největším počtem bodů. Celkově se hraje minimálně na 7 směn – v každé směně tým útočí a brání.

Vedoucím oddílu a je Václav Vohralík.

Novinky ze softballu

X